ЩО Є ПЛАСТ?


«Пласт» — найбільша і найстаріша українська скаутська організація, яка діє в багатьох країнах світу та об’єднує пластунів України та української діаспори.

Пласт в світі налічує понад 14 000 пластунів у 24 країнах світу.. Пластове членство є в Мельбурні, Брізбені, Сіднеї, Канбері, Аделаїді, Перті та Джілонґу.

6 РОЗТАШУВАННЯ
12 КУРІНЬ
5 УЛАД

Скаутинг дає молодим людям під керівництвом дорослих волонтерів, можливість брати участь у програмах, подіях, заходах та проектах, які сприяють їхньому росту як активних громадян та лідерів українського суспільства. Пласт пропонує безпечне та сприятливе середовище. Ми надаємо досвід, який пов’язаний з спілкуванням на природі; побудова нових і існуючих дружніх стосунків; навчання новим навичкам; допомагає створити кращий світ і розважитися.

Пласт Австралія надає молодим людям віком від 5 років веселі та непрості можливості рости через пригоди. Те, що робить нас унікальними,

— це різноманітні види діяльності, які розвивають у молодих людей такі навички, як лідерство, робота в команді, вирішення проблем та спілкування.

Сучасні скаути можуть брати участь у надзвичайно різноманітних заходах на свіжому повітрі, від «традиційних скаутських навичок», таких як кемпінг і плавання, до більш екстремальних викликів, таких як спуск на спуску, нічні походи, рафтинг, веслування на каное, заходи на снігу, скелелазіння та вітрильний спорт!

Якщо у вас є діти, ми запрошуємо вас до нашої родини.Основи виховання і мета пласту

Oснови Пласту, котрі створив основоположник ДРОТ, і які доповнювалися під час розвитку Пласту, побудовані на християнському світогляді й ідеї вірности українській нації. Вони коротко з’ясовані в Трьох Головних Обов’язках пластуна.

Три головні обовязки пластуна

 1. Бути вірним Богові і Україні
  Вірність Богові на першому місці, бо Пласт має ідеалістичний світогляд, який каже вірити у вищий сенс життя, у Творця всього світу. Пласт не вчить релігії, але вимагає від своїх членів практичної релігійности на християнській засаді. В Пласті нема різниці між віровизнаннями – кожне релігійне віровизнання є важним, але є зобов’язано жити згідно з Христовою наукою і вимогами віровизнання.

  Друга частина першої точки: бути вірним Україні – почуватися органічною частиною української спільноти – в Україні і в діяспорі, та бути спів-відповідальним за її добро, і осягнення повної самостійности українського народу. Тому треба дбати про чистоту української мови, активно і творчо включатися в українське громадське й культурне життя на місцях поселення, та вносити в нього пластові засади. Вірність Україні значить, що пластун є завжди готовий її служити.

 2. Помагати іншим
  Другий головний обов’язок пластуна – помагати іншим. Це одна із основних заповідей Христової віри, яка наказує любити ближнього. Пласт, як і скавтінг’ включив цей Божий закон до своїх головних обов’язків. Гасло помагати іншим – стосується щодо відношення пластуна до свого довкілля. Воно також означає вимога для пластуна – бути корисним членом суспільности, в якій живе і з якою зв’язаний. Тому Пласт від початку свого існування увів систему щоденного доброго вчинку, щоб це стало звичкою пластуна робити щось доброго для інших.

 3. Жити за Пластовим Законом і слухатись пластового проводу
  Третій головний обов’язок пластуна – жити за Пластовим Законом, який визначається 14-ма пунктами прикмет пластуна, а до того доходить слухнянність пластовому проводові, котре є потрібне для вироблення індивідуального характеру і почуття правопорядку у спільноті. Бачимо з того, що Пласт не обмежується лише тим, щоб зберегти молодь при українстві, а прямує також до того, щоб виховати нових громадян української спільноти вище пересічного рівня. Відповідно до того ставить до своїх членів більші вимоги. В Пласті між членами нема різниці в рівні освіти, віровизнання чи соціяльного стану. До Пласту можуть належати всі, котрі визнають і стараються жити згідно з пластовими засадами виховання та бажають удосконалитися до рівня, що його визначує мета Пласту. Очевидно, не всі, котрі виховуються у Пласті, можуть бути провідниками, але Пласт прямує до того, щоб якнайбільше виховати своїх членів на цей рівень.

  Разом з вихованням характеру заохочується пластову молодь набувати знання, здобувати вищу освіту, щоб бути готовими зайняти провідні пости в українській громаді, і в країні ії поселення. Пласт має на меті виховати характерних і ідейних громадян, які були б готові вміло служити своєму народові, були успішними в житті, щоб уводили щастя й гармонійне життя у своїй родині, почувалися життерадісними й щасливими людьми, були добрими, корисними й провідними громадянами країни свого поселення.

Організаційна Схема Пласту 

Пластова організація поділена на 4 улади.

Наймолодший улад – діти у віці від 6 до закінчення 11 року життя. Він організаційно діє окремо для хлопців і дівчат. В дійсності це два окремі виховні улади, хлоп’ячий називається Улад Пластунів Новаків, у скороченні: УПН-ів, а дівочий називається Улад Пластунок Новачок, у скороченні: УПН-ок. Якщо говоримо загально про новацтво – хлопців і дівчат, то вживаємо назву УПН. Найменша організаційна частина в УПН – це рій хлопців або дівчат, який має свою назву і складається з 6 до 10 членів. Два до чотири рої творять гніздо. Рої нормально відбувають свої зайняття раз на тиждень. Ними провадить впорядник-виховник. Новаки називають впорядника братчиком, а новачки впорядницю сестричкою. Головний виховник гнізда – це гніздовий чи гніздова. Гніздові зайняття, на які збираються всі рої разом, відбуваються переважно раз на місяць. Ці зайняття провадить гніздовий або гніздова. Кожне гніздо має свою назву й порядкове числа та є зареєстроване в Крайовій Пластовій Старшині. Гнізда новаків мають непарні числа, а новачок – парні.

На 12-му році життя новаки і новачки переходять до старшого уладу – юнацтва. Улад юнаків називаємо Улад Пластунів Юнаків, а юначок – Улад Пластунок Юначок, у скороченні – УПЮ-ів і УПЮ-ок. Організаційний поділ в юнацтві подібний до новацького, з різницею, що замість новацького роя вживаємо у юнацтві назву гурток, а замість гнізда – курінь. Всі гуртки мають свої назви. Курені мають порядкові числа, своїх патронів і є зареєстровані у Крайовій Пластовій Старшині. Організаційна різниця між юнацтвом і новацтвом є також та, що юнацтво обирає з-поміж себе свій провід. Кожний гурток вибирає гурткового, заступника, писаря, скарбника і хронікаря. Всі гуртки разом вибирають курінний провід, а саме: курінного й інших діловодів, подібно як у гуртку. Таким чином юнацтво вчиться виконувати різні функції і призвичаюється до виконування обов’язків. Юнацькі гуртки мають своїх впорядників, юнаки називають впорядника другом, а юначки впорядницю подругою. Головним виховником куреня є зв’язковий. 3в’язкові й впорядники в УПЮ – це звичайно, старші пластуни чи пластуни сеніори.

Після закінчення середньої школи юнаки і юначки кінчають своє пластування в УПЮ і можуть стати членами Уладу Старших Пластунів і Пластунок (УСП-ів і УСП-ок). Перехід не є автомачний! Вони самі рішають про дальшу приналежність до Пласту і вносять подання на прийняття в наступний улад. Члени УСП зорганізовані в осередках праці при станиці і також можуть вступити в члени куреня УСП. Члени УСП-ів і УСП-ок з відповідними вишколами стають виховниками в УПН і УПЮ, дехто виконує адміністративну працю в Пласті чи громадську поза ним.

Після закінчення 35 року життя, старші пластуни й пластунки можуть вступити в члени найстаршого пластового уладу – Уладу Пластунів Сеніорів (УПС) – горішня вікова границя уладу.

В осередках, де зорганізований Пласт, переважно існують всі 4 улади. Вони всі разом творять пластову станицю. Кожного року відбувається станичний збір, на якому обирають станичного й інших членів станичного проводу для різних ділянок праці. Що два роки відбувається Крайовий Пластовий 3’їзд, на який усі пластові станиці висилають своїх делег’атів. На Крайовому Пластовому 3’їзді члени Крайвої Пластової Старшини складають звіт з виконаної праці, обговорюють проблеми і схвалюють пляни на майбутнє та вибирають новий крайовий провід. При Крайовій Пластовій Старшині діють діловоди всіх 4-ох уладів, які відповідають за працю в цілій країні.

Подібно вибирають найвищий пластовий провід: Головну Пластову Раду і Головну Пластову Булаву. На світових пластових зборах, Конференції Українських Пластових Організацій (КУПО), що відбуваються що три роки. Головна Пластова Булава дбає за плян праці в усіх країнах і вдержує єдність Пласту в цілому світі.

Засоби Виховання 

Щоб осягнути виховну мету, Пласт має випробувані засоби виховання, які входять у програму новацьних і юнацьких пластових зайнять. Форми зайнять також є різні. Можуть бути звичайні сходини роя або гуртка, збірка гнізда або куреня, новацьний вогник або юнацька ватра, тереновий змаг, прогулянка, табір та ін. Кожні зайняття складаються з різних елементів, головніші з них – це ігри, пісні, розповіді й гутірки.

Пласт не є школою і має інші методи виховання, тому пластові зайняття називаємо грою. Не всі належно доцінюють пластову гру і думають, що гра це те саме, що ‘забава’ — лише для розваги, щоб провести час. А гра у пластовій системі виконує найважливішу функцію – виховання. В добре проведеній грі, де дотримуються правил гри, діти вчаться дисципліни, правдомовности, справедливости, розвивають співжиття в гурті й бистроту змислів і багато інших позитивних рис доброго характеру.

Гра – це успішний засіб виховання і є основною формою зайнять у новацтві й юнацтві. Не будемо описувати всіх елементів пластових зайнять, але хочемо поінформувати Вас про засоби виховання, які включають у свою програму більше елементів зайнять і мають визначені вимоги. Такими засобами є пластові вмілості, яких є дуже багато, вони різнородні: українознавство, природознавство, техніка, мистецькі вміння – спів, театр тощо.

Вмілості є у програмі діяльности новацтва і юнацтва з тією різницею, що в юнацтві є більші вимоги до здобуття даної вмілости. Є багато вмілостей, до яких є побажані фахові інструктори, які вміють не лише зацікавити даною ділянкою, але також можуть багато навчити. Тому в Пласті потрібні, крім постійних виховників, також і допоміжні. Головну ролю у пластовій виховній системі відограють проби, яких в три в новацтві й три в юнацтві.

Проба, не є те саме, що вмілості. Впродовж року, можна здобути кілька вмілостей, а на здобуття проби потрібно цілорічного або й довшого часу, в якому пластун засвоює прикмети доброго характеру і відповідного знання. Здобуття проби це ознака зближення пластуна до визначеної пластової мети. Один з дуже важливих засобів виховання – це пластові табори.

Пластовий табір – це завершення цілого року пластування. В таборовій програмі міститься властиво багато різних засобів виховання. Табір має більший виховний вплив і перевагу над іншими короткотривалими пластовими зайняттями в місті. Спільне довготривале перебування серед природи мав великий вплив на співжиття в гурті. Табір вчить самообслугування, зарадности, витривалости й дисципліни.

Однострій і Відзнаки 

До засобів пл. виховання належать також пластовий однострій і пластові відзнаки. Пластовий однострій надає пластовій частині гарної, однорідної зовнішної форми, а членам в одностроях додав більше почуття, що вони є пластунами і пригадує їм пластові обов’язки. Тому треба дбати, щоб пл. однострій завжди був упорядкований і чистий. На блюзках одностроїв пластуни і пластунки носять багато відзнак, що вказують на приналежність до частини, та відбуті табори. Відзнаки свідчать також про те, який пластовий ступінь має пластун, то значить, яку здобув пробу. 3а кожну здобуту вмілість пластун/-ка одержує відзнаку. Те все свідчать про здобуті осяги пластуна. Це все також заохочує до праці над собою і є добрим виховним засобом.

Українська Мова і Пластова Преса 

Пластова організація вимагає знання і вживання української мови, щоб виконати своє завдання: виховати повновартісну українську людину. Лише рідна мова може відкрити молоді повністю скарби тисячолітньої української культури, передавати поняття, які віддзеркалюють духовість власного народу. Ця вимога конечна, бо якщо члени роя чи гуртка слабо володїють українською мовою, то це створює труднощі успішно перевести зайняття, і тому знижується рівень виховної праці.

Для старшого пластунства, пл. сеніорату і батьків є журнал “ПЛАСТОВИЙ ШЛЯХ”. Кожний з журналів поміщує тематику, відповідну до віку й зацікавлення своїх читачів.


Патрон Пласту

Святий Юрій народився у III столітті в Каппадокії. Він походив із князівського роду. Його батько мав високу посаду в римському війську, однак незабаром його покарали на смерть за Христа, і мати з дитиною переїхала до свого маєтку в Палестин, у місто Ліди. Вона присвятила життя вихованню сина, навчила його Святе Письмо. Часто розповідала про християнських мучеників і про доблесний подвиг його батька.


Пластове гасло

Гаслом першої організації скаутського типу, яку заснував Байден Пауелл, а також подібних організацій деяких інших народів, є “Будь готовий” (Be prepared).

Пластуни використовують це гасло у новацькій системі (гасло “Готуйсь”). Юнаки ж вітаються словом “СКОБ”. Слово саме собою означає назву


Пластовий закон

Пластовий закон – це набір 14 рис характеру, ідеалів, яких кожний пластун і кожна пластунка повинні прагнути досягнути. Ці 14 точок мають служити орієнтиром і дороговказом для пластунів впродовж цілого їхнього життя. Людей, які здатні досягти ідеалу в усіх його проявах, є небагато, але кожний з нас повинен стреміти до такого ідеалу, застосовуючи методу самовиховання.


Пластова присяга

Пластова ідея: вірність високогуманним і загальнолюдським ідеалам – Богові, Батьківщині, своєму родові, своїм близьким, всім людям. Ця ідея закріплена в Пластовій присязі. Присяга – це добровільна, звичайно прилюдна і урочиста заява, якою хтось зобов’язується безумовно та невідклично виконати якесь діло, жити або з усіх сил намагатися виконувати точно визначені…


Пластовий обіт та гімни

Cлова: Дрот, др. Олександр Тисовский (1886-1968)
Музика: Юрій П’ясецький

В пожежах всесвітніх, у лунах кривавих,
Під громом гармат, у важкій боротьбі,
На лицарську честь і на предківську славу
Вітчизні обіти складаю такі: