З ліва – Таня Прадун, Олена Соловій, Орися Судомляк, Соня Шипитюк, Зоя Калинюк, Оленка Джунько, Пані Муравська, Ірена Дністрянська, Марійка Миронюк, Марійка Утрій.
From the left – Tania Pradun, Olena Solowij, Orysia Sudomliak, Sonia Schepetiuk, Zoya Kaleniuk, Olenka Dzunko, Mrs. Muravska, Irene Dnistriansky, Marijka Myroniuk, Marijka Utry.

15 червня 2022 року, Степові Відьми з Аделаїди зібралися в український громадський дім в Аделаїді шанувати Святого Юрія разом з старшими громадянам та біжинцями з України. Ватра, спів і спільний обід розвеселив всіх присутних.

On June 15, 2022, the kurin Witches of Steppe in Adelaide gathered at the Ukrainian Community Centre to honour our Plast Patriot St. George with our Ukrainian senior citizens and refugees from Ukraine. A bonfire, singing and meal enjoyed together delighted all those present.

Similar Posts