Victoria


СКЛАД СТАНИЦІ 2021-2022

 • Станичнa – пл сен Тереса Ляхович/Teresa Lachowicz
 • Заступник Станичної – ст пл Андрій Берник/Andrew Bernyk
 • Референт Виховної Діяльности – ст пл Ярема Пришляк/Jeremy Pryslak
 • Секретар – пл сен Соня Радивил/Sonya Radywyl
 • Скарбник – ст пл Андрій Берник/Andrew Bernyk
 • Референт Оселі – пл сен Володя Герчанівський/Walter Herczaniwski
 • Референт Комунікaції – пл сен Андрій Радіон/Andrew Radion
 • Референт УПЮ – ст пл Тереса Гесит/Teresa Hasset
 • Референт УПН – пл сен Касамира Жилан/Kasamyra Sainsbury
 • Референт  Пташат – о пл сен Андрій Микитюк /Andriy Mykytyuk
 • Член – ст пл Таїса Мілвард/Tayissa Millward

СТАНИЧНА РАДА

 • Голова – пл сен Валік Микитенко/Valentyn Mykytenko
 • Члени – пл сен Михайло Квас/Michael Kwas,
  – пл сен Павло Бучма/Paul Buczma